Kurs EN2033

Engelsk korpuslingvistik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2024

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • tillämpa grundläggande korpuslingvistiska metoder för språkvetenskaplig forskning
  • visa ökad medvetenhet om hur språket används lexikaliskt, semantiskt, grammatiskt och pragmatiskt i autentiska kommunikativa situationer
  • visa fördjupad kunskap om variation i engelska språket, baserat på variabler som genre och tal- kontra skriftspråk
  • kritiskt bedöma preskriptiva språknormer ur ett användningsperspektiv
  • redogöra för grundläggande koncept och idéer inom korpuslingvistiken
  • planera och utföra ett småskaligt forskningsprojekt på grundval av korpuslingvistiska metoder och presentera detta muntligt och skriftligt.
Startar och slutar:
vecka 13, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Övrigt:
Endast för utbytesstudenter (Erasmus)
Behörighetskrav :
  • 60 hp i engelska på grundnivå varav minst 7,5 hp inom engelsk lingvistik
Anmälningskod:
HDA-V3HBP
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
8 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Joseph Lee