Kurs GIH2LX

Motorisk kontroll och lärande (judo)

5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Idrotts- och hälsovetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • tillämpa olika teorier om motoriskt lärande och kontroll inom judoträning
  • tillämpa instruktion och feedback i samband med teknik- och koordinationsträning för judo.