Utbildningsprogram LPGYA BILD

Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolanBild

En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens gymnasieskola.
300 högskolepoäng Grundnivå

Det är stor brist på lärare i hela landet. Utbildar du dig till lärare kommer du att vara mycket attraktiv på arbetsmarknaden. Som lärare får du en viktig, intressant och utvecklande uppgift i samhället.

Ämneslärarprogrammet för gymnasieskolan förbereder för undervisning i två ämnen, ett förstaämne om 120 högskolepoäng och ett andraämne om 90 högskolepoäng. När du söker till programmet väljer du förstaämne medan valet av andraämne sker under utbildningen. Som andraämne kan du välja engelska, franska, historia, kinesiska, matematik, modersmål: arabiska, religion, spanska, svenska, svenska som andraspråk eller tyska.

Vid Högskolan Dalarna studerar du till lärare via nätet. Nätundervisningen ger dig möjlighet att kommunicera med ljud, bild och text via din dator. En till två gånger per termin träffas alla i Falun för obligatoriska campusträffar. Programmet startar alltid med 2-3 campusförlagda introduktionsdagar i Falun.

Porträttbild RoberthHej! Jag heter Roberth, kommer från Skåne men bor nu i Västerås och studerar Ämneslärarprogrammet med inriktning bild.

Så länge jag kan minnas har jag velat arbeta med min hobby och anledningen till att jag valde utbildningen till ämneslärare i bild är att jag fortsättningsvis får göra det som legat mig varmt om hjärtat. Detta samtidigt som jag får lära mig nya saker och möjligheten att lära ut och inspirera andra.

Jag läser min utbildning på distans vilket passar mig som familjefar utmärkt. Möjligheten att själv kunna planera dagen gör utbildningen väldigt flexibel och jag kan spendera mer tid med familjen och mina intressen. Dagens teknik utnyttjas till fullo då seminarier och föreläsningar till största del sker via nätet.

Högskolan Dalarna var den enda högskolan i min direkta närhet som erbjöd en distansutbildning till ämneslärare i bild. Så det var ett enkelt val i mina ögon. Ett val jag än så länge inte har ångrat!

På fritiden är det min familj som tar upp största delen av min tid. Men ibland finns det tid över till figurmåleri och klassiskt rollspel med penna och tärning i Midgårds värld.

I framtiden ser jag mig själv som en kombinerad bild- och historielärare på heltid.

Mitt lilla bidrag i denna stora värld är just att bli lärare. Det finns för få som vill dela med sig av sin erfarenhet och visdom. Kan jag inspirera någon enstaka individ så är jag nöjd.

Det är bara att söka om du funderar på att studera! Och kommer du inte in, sök igen.

Hur söker du till utbildningen?

Ansökan till Ämneslärarprogrammet sker via www.antagning.se. Den ordinarie sökperioden är från den 15 mars - 15 april.

Utbildningens innehåll

I programmet varvas ämnes- och ämnesdidaktiska studier, utbildningsvetenskap och verksamhetsförlagd utbildning. Ämnesstudierna i bild ger dig kunskap om hur bilduttryck konstrueras, framställs och används för kommunikation. Barns bildskapande bygger redan från början på visuella intryck, en utforskande blick och en kreativ hand utgör grunden för all visuell gestaltning.

Under utbildningen erbjuds du rika möjligheter att utveckla ditt eget bildskapande genom att undersöka och experimentera med olika material och teknikers uttrycksmöjligheter. Då skolans uppdrag är att stärka elevers digitala kompetens kommer du att arbeta med både digitala och hantverksmässiga tekniker för bildframställning. Begreppet visuell kultur inbegriper alla former av visuell gestaltning såsom film, foto, design, konst och arkitektur. Skolans styrdokument betonar vikten av elevers kunskap om och erfarenhet av visuell kultur som ett viktigt inslag i bildundervisningen. Stor vikt läggs därför vid att du under utbildningen utvecklar din förmåga att analysera och samtala om olika slags visuella uttryck.

Som ämneslärare i bild kommer du att vara behörig att undervisa i ämnet från årskurs 1 i grundskolan. De ämnesdidaktiska studierna sätter fokus på lärande inom det visuella området och hur (lärande) undervisning kan organiseras i klassrummet. Studierna i utbildningsvetenskap förbereder för yrkesrollen som lärare. De behandlar bland annat skolans organisation, undervisning, lärande, ledarskap, betygsättning samt sociala relationer. De verksamhetsförlagda delarna av utbildningen genomförs i regel vid en gymnasieskola i närheten av din hemort som är beredd att ta på sig ansvaret att vara utbildningsskola. Då får du under handledning av skickliga VFU-lärare lära dig planera, genomföra och utvärdera undervisning.

Tre bilder på färggranna landskap

Programmets struktur – inriktning gymnasiet

Termin 300 högskolepoäng
T1 Bild I med didaktisk inriktning
T2 Bild II med didaktisk inriktning
T3 Bild III med didaktisk inriktning
T4 Pedagogiskt arbete 1 (inklusive VFU)
T5 Ämne 2
T6 Ämne 2
T7 Ämne 2
T8 Pedagogiskt arbete 2 (inklusive VFU)
T9 Pedagogiskt arbete 3 (inklusive VFU)
T10 Examensarbete i ämne 1 eller 2

Vad blir du efter utbildningen?

En ämneslärarexamen ger dig i första hand möjlighet att arbeta med undervisning. En examen med inriktning mot gymnasieskolan ger behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 7-9 och i gymnasieskolan, i de ämnen som ingår i examen. Utbildningen ger också behörighet att undervisa i ämnet bild i årskurs 1-3 och 4-6. Men en lärarutbildning är också en gedigen högskoleutbildning som kan öppna dörrar till forskarutbildning inom pedagogiskt arbete eller till andra arbetsuppgifter inom privat och offentlig verksamhet.


Senast granskad: