Kurs GIH2LP

Tränarskap, idrott, friluftsliv och hälsa i samhället

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för och analysera samhällsutvecklingen relaterat till friluftsliv, idrott, hälsa och fysisk aktivitet ur såväl historiskt som samtida perspektiv
  • redogöra för den historiska medieutvecklingen på ett allmänt plan och relaterat till idrott, media och fysisk aktivitet
  • redogöra för de olika mediernas skilda förutsättningar och relevant medieforskning
  • diskutera och problematisera idrottens och den fysiska aktivitetens roll i samhället på lokal, regional, nationell, internationell samt global nivå
  • redogöra för teorier kopplat till tränar- och ledarskap.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 45, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-H3HW5
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Anders Hurtig