Kurs GIH2LP

Tränarskap, idrott, friluftsliv och hälsa i samhället

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2021

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för och analysera samhällsutvecklingen relaterat till friluftsliv, idrott, hälsa och fysisk aktivitet ur såväl historiskt som samtida perspektiv
  • redogöra för den historiska medieutvecklingen på ett allmänt plan och relaterat till idrott, media och fysisk aktivitet
  • redogöra för de olika mediernas skilda förutsättningar och relevant medieforskning
  • diskutera och problematisera idrottens och den fysiska aktivitetens roll i samhället på lokal, regional, nationell, internationell samt global nivå
  • redogöra för teorier kopplat till tränar- och ledarskap.
Startar och slutar:
v35, 2021 - v44, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H39NN
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig