Kurs EN3062

Världslitteratur på engelska

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 13, 2024

Kursen behandlar världslitteratur på engelska sedan 1960-talet. Den består av fördjupade studier av ett urval representativa verk från t.ex. Australien, Indien, Karibien, Nya Zealand och Kanada, som har påverkats av de komplexa processerna kolonialism och postkolonialism. Dessa verk analyseras med utgångspunkt i samtida litteratur- och kulturvetenskapliga teoribildningar, i synnerhet de som fokuserar på hybriditet, liminalitet, transkulturalitet och individuella, politiska och kulturella identiteter. I kursen används den koloniala erfarenheten som en samhällelig, historisk och global företeelse som ligger i centrum av litteratur från de ovannämnda länder och regioner. I kursen analyseras hur denna litteratur har behandlat våld, frihet, kollektivt och individuellt trauma, nostalgi, och definitioner av nationella identiteter. Studenterna bekantar sig med några av de sätt med vilka denna litteratur har undersökt komplexiteten i den koloniala erfarenheten och speglar samtida frågor relaterade till uppluckringen av nationella gränslinjer i en alltmer globaliserad tidsålder. De blir också medvetna om den kritiska diskussion som förts bland forskare kring dessa litterära texter de senaste decennierna.
Startar och slutar:
vecka 13, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
  • 90 hp i engelska, varav 30 hp på grundnivå 2
Urval :
Akademiska poäng (30-285 hp)
Anmälningskod:
HDA-V3HAP
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
7 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig