Kurs AS3021

Afrikanska studier: Utbildning och förändring i afrikanska samhällen

8 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 46, 2019

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • visa djupare insikt i grundläggande villkor för utbildningspolitik samt för utbildningens roll för utvecklingen i afrikanska samhällen
  • förklara och analysera utbildningspolitiska frågor med särskilt relevans för afrikanska förhållanden
  • utveckla ett självständigt och kritiskt tänkande kring förhållandet mellan globala processer och social förändring i afrikanska samhällen.
Startar och slutar:
v46, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • Filosofie kandidatexamen motsvarande 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap och Engelska B/6 från gymnasiet eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.
Anmälningskod:
HDA-H332D
Huvudområde: