Kurs AS3021

Afrikanska studier: Utbildning och förändring i afrikanska samhällen

8 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 45, 2023

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • visa djupare insikt i grundläggande villkor för utbildningspolitik samt för utbildningens roll för utvecklingen i afrikanska samhällen
  • förklara och analysera utbildningspolitiska frågor med särskilt relevans för afrikanska förhållanden
  • utveckla ett självständigt och kritiskt tänkande kring förhållandet mellan globala processer och social förändring i afrikanska samhällen.
Startar och slutar:
vecka 45, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • Filosofie kandidatexamen motsvarande 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap och Engelska 6. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.
Anmälningskod:
HDA-H3EUY
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig