Kurs GIH32Z

Verksamhetsförlagt projekt inom tränarskap

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • omsätta teoretisk och praktisk kunskap i handling i rollen som tränare
  • diskutera och problematisera förutsättningarna för ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling inom idrott och fysisk aktivitet med koppling till kunskapsområdet tränarskap
  • diskutera och problematisera etiska frågeställningar och hållbar utveckling med koppling till det verksamhetsförlagda projektet.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 45, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 90 hp idrotts- och hälsovetenskap inklusive “Det flerdimensionella tränarskapet med didaktisk inriktning“ 15 hp och “Motorisk kontroll, lärande och utveckling med didaktisk inriktning“ 15 hp samt 7,5 hp i någon av kurserna “Träningslära för tävlingsinriktad idrott“ eller “Träningslära för hälsoinriktad fysisk aktivitet“
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3HVM
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Anders Hurtig