Kurs APG24S

Utvärdering och utvecklingsarbete i grundskolans åk 7-9 och gymnasieskolan

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 50, 2023

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla kunskap om utvärdering och utveckling av pedagogisk verksamhet i relation till gällande styrdokument.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa kunskaper om olika modeller för och teorier om utvärdering och skolutveckling samt visa förmåga att på ett konstruktivt sätt analysera och problematisera dessa utifrån vardagsarbetet i skolan,
  • visa grundläggande kunskaper om nationella och internationella utvärderingar av utbildningssystemet samt visa förmåga att självständigt tolka och problematisera dessa,
  • visa förmåga att kritiskt och självständigt tillämpa och reflektera över relevanta forskningsresultat samt egna och andras pedagogiska erfarenheter, för att därigenom bidra till utvecklingen av såväl lärarprofessionen som elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse.
Startar och slutar:
vecka 50, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Utveckling och lärande för ämneslärare inriktning åk 7-9, 15 hp (varav 7,5 hp VFU) eller Utveckling och lärande för ämneslärare inriktning gymnasieskolan 15 hp (varav 7,5 hp VFU) samt Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - ämneslärare 15 hp och Bedömning och betygssättning för ämneslärare 7,5 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3FWS
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
6 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Åke Hestner

Start vecka 18, 2024

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla kunskap om utvärdering och utveckling av pedagogisk verksamhet i relation till gällande styrdokument.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa kunskaper om olika modeller för och teorier om utvärdering och skolutveckling samt visa förmåga att på ett konstruktivt sätt analysera och problematisera dessa utifrån vardagsarbetet i skolan,
  • visa grundläggande kunskaper om nationella och internationella utvärderingar av utbildningssystemet samt visa förmåga att självständigt tolka och problematisera dessa,
  • visa förmåga att kritiskt och självständigt tillämpa och reflektera över relevanta forskningsresultat samt egna och andras pedagogiska erfarenheter, för att därigenom bidra till utvecklingen av såväl lärarprofessionen som elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse.
Startar och slutar:
vecka 18, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Utveckling och lärande för ämneslärare inriktning åk 7-9, 15 hp (varav 7,5 hp VFU) eller Utveckling och lärande för ämneslärare inriktning gymnasieskolan 15 hp (varav 7,5 hp VFU) samt Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - ämneslärare 15 hp och Bedömning och betygssättning för ämneslärare 7,5 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GFZ
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
6 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Åke Hestner