Kultur, medier & design

Utbilda dig för en professionell verksamhet inom media.
Kultur, medier & design: Medier i en ny värld!

Medier i en ny värld!

Utbilda dig för en professionell verksamhet inom media. Mediehuset i Falun är en unik byggnad rustad med ljudstudio, tv-studio, radiostudio, ljudlab, redigeringsrum och egen biograf, där vi bedriver en utbildningsverksamhet som sträcker sig från teoretiska studier av audiovisuella mediers betydelse i dagens samhälle, till praktiskt arbete inom områden som grafisk design, bild- och ljudproduktion.

I en stimulerande miljö, uppdaterad med den senaste tekniken och fylld av engagerade lärare och studenter, tillägnar du dig kunskap och färdigheter som är nödvändig för professionell verksamhet i mediesamhället.

Program

Har tillfällen öppna för anmälan

Kurser

Har tillfällen öppna för anmälan