Kurs GBQ2U5

Kvalificerad filmdesign i transmedia

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 40, 2023

En filmproduktion innehållande grönskärmsinspelning, compositingtekniker och stabiliseringsteknologi utgör kärnan i kursen där studenten är aktiv i varje produktionsfas. Studenten arbetar i grupp med andra studenter med att anpassa ett filmkoncept som är en del av en transmediastrategi. Studenten skriver om och analyserar filmens betydelse och funktion i ett transmediasammanhang. Utöver detta genomför studenten en egen kortare filmlaboration.
Startar och slutar:
vecka 40, 2023 - vecka 44, 2023
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 120 hp inom Bildproduktion
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3ER5
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88