Kurs ARK27Q

Kvinnor och gudinnor på gränsen till den äldsta förhistorien

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 3, 2023

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • diskutera och problematisera hur mytologiska framställningar av gudinnor påverkar kvinnors genusprocesser i samhället
  • redogöra för aspekter av genus- och andra identitetsprocesser i kvinnohistoriskt material och myter
  • kritiskt värdera genus- och intersektionalitetsteorier relevanta för analys av primärkällor
  • identifiera och analysera historiska fakta och mytologiska teman som är relevanta för genus- och intersektionalitetsstudier
  • kritiskt granska både androcentrisk historia och kvinnohistoria utifrån ett maktperspektiv.
Startar och slutar:
vecka 3, 2023 - vecka 12, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • 75 hp på grundnivå inom humaniora och /eller samhällsvetenskap
Anmälningskod:
HDA-V3DXQ
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Therese Rodin