Kurs ARK27Q

Kvinnor och gudinnor på gränsen till den äldsta förhistorien

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Religionsvetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • diskutera och problematisera hur mytologiska framställningar av gudinnor påverkar kvinnors genusprocesser i samhället
  • redogöra för aspekter av genus- och andra identitetsprocesser i kvinnohistoriskt material och myter
  • kritiskt värdera genus- och intersektionalitetsteorier relevanta för analys av primärkällor
  • identifiera och analysera historiska fakta och mytologiska teman som är relevanta för genus- och intersektionalitetsstudier
  • kritiskt granska både androcentrisk historia och kvinnohistoria utifrån ett maktperspektiv.