Kurs GBQ2U3

Människan och den rörliga bilden

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 41, 2024

Studenten ska efter genomförd kurs kunna:

  • omsätta teoretiska begrepp och koncept i audiovisuell form
  • visa förtrogenhet med olika vetenskapliga angreppssätt såsom semiotik, multimodalitet, perception, fenomenologi, och receptionsstudier
  • visa kunskap om teoriers relevans, genom att utifrån en tydlig teoriläsning med adekvat urval av idéer och exempel, med logisk stringens och passande disposition kommunicera både muntligt och skriftligt
  • tillämpa teoretiska och metodologiska aspekter i sitt laborativa arbete
  • ge kritisk och konstruktiv respons på andra studenters skriftliga och laborativa arbeten.
Startar och slutar:
vecka 41, 2024 - vecka 45, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 45 hp inom Bildproduktion
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3J2K
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig