Kurs GBQ2MT

Dokumentärfilmproduktion

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2021

Kursen innehåller grundläggande kunskaper i etnografiskt betraktande, dokumentärt berättande, dokumentärproduktion och dokumentärfilmens historia och relation till samhällsutvecklingen. Kursen behandlar även de speciella villkor som gäller dels för fotografen när man ska filma olika former av dokumentärer, dels för klipparen/redigeraren i klipprocessen. Särskilt betonas aspekten av att medvetet förhålla sig till det man ska spela in respektive hur man ska arbeta med omfångsrikt material. Genom ett projekt praktiseras färdigheter i inspelning av ett dokumentärt filmmaterial.


Startar och slutar:
v45, 2021 - v2, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 60 hp inom Bildproduktion, inklusive kursen Grunderna i filmproduktion, 15 hp, eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-H39TX
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig