Kurs AU3001

Magisterexamensarbete i Audiovisuella studier

22,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 45, 2023

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • självständigt identifiera, formulera frågeställningar och med adekvata undersökningsmetoder för audiovisuella studier genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar
  • visa fördjupade kunskaper inom vissa delar inom audiovisuella studier i form av en audiovisuell gestaltning samt skriftlig och muntlig redovisning
  • visa den insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete och fördjupad metodkunskap inom audiovisuella studier som fordras för att arbeta med kvalificerad medieproduktionsverksamhet
  • visa förmåga att inom området medieproduktion och audiovisuella studier göra bedömningar av egna och andras audiovisuella gestaltningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, etiska aspekter
  • visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings och utvecklingsarbete inom audiovisuella studier.
Startar och slutar:
vecka 45, 2023 - vecka 22, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 30 hp inom magisterprogrammet Audiovisuella studier, inklusive kursen Audiovisuella produktionsprocesser, 15 hp avancerad nivå.
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3EQY
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig