Kurs AU3001

Magisterexamensarbete i Audiovisuella studier

22,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 46, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • självständigt identifiera, formulera frågeställningar och med adekvata undersökningsmetoder för audiovisuella studier genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar
 • visa fördjupade kunskaper inom vissa delar inom audiovisuella studier i form av en audiovisuell gestaltning samt skriftlig och muntlig redovisning
 • visa den insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete och fördjupad metodkunskap inom audiovisuella studier som fordras för att arbeta med kvalificerad medieproduktionsverksamhet
 • visa förmåga att inom området medieproduktion och audiovisuella studier göra bedömningar av egna och andras audiovisuella gestaltningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, etiska aspekter
 • visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings och utvecklingsarbete inom audiovisuella studier.
Startar och slutar:
v46, 2020 - v22, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • 30 hp inom magisterprogrammet Audiovisuella studier, inklusive kursen Audiovisuella produktionsprocesser, 15 hp avancerad nivå.
Anmälningskod:
HDA-H35GB
Huvudområde:

Start vecka 8, 2021

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • självständigt identifiera, formulera frågeställningar och med adekvata undersökningsmetoder för audiovisuella studier genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar
 • visa fördjupade kunskaper inom vissa delar inom audiovisuella studier i form av en audiovisuell gestaltning samt skriftlig och muntlig redovisning
 • visa den insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete och fördjupad metodkunskap inom audiovisuella studier som fordras för att arbeta med kvalificerad medieproduktionsverksamhet
 • visa förmåga att inom området medieproduktion och audiovisuella studier göra bedömningar av egna och andras audiovisuella gestaltningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, etiska aspekter
 • visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings och utvecklingsarbete inom audiovisuella studier.
Startar och slutar:
v8, 2021 - v22, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • 30 hp inom magisterprogrammet Audiovisuella studier, inklusive kursen Audiovisuella produktionsprocesser, 15 hp avancerad nivå.
Anmälningskod:
HDA-V37C6
Huvudområde: