Personlig presentation av Cecilia Strandroth

Fil dr
Bildproduktion Institutionen för kultur och samhälle
Universitetslektor bildproduktion
Bildproduktion Institutionen för kultur och samhälle

Ämnesföreträdare för Bildproduktion

Kontakt

Undervisning

Jag undervisar framför allt på kandidatprogrammen inom Bildproduktion samt Magisterprogrammet i Audiovisuella studier. Min undervisning behandlar framför allt bildförståelse och -analys, ofta med fokus på genus, och inom områden som dokumentärfilm, reportagefoto och propaganda.

Kursansvar

Forskning

Min avhandling, skriven vid Uppsala universitet i ämnet konstvetenskap, behandlar amerikansk dokumentärfotografi. Efter disputationen har jag framför allt ägnat mig åt forskning inom animal studies, t.ex. i monografin 'Osedd, ohörd och oanad': om djurrepresentation i svensk naturfotografi (under publ.). Min pågående forskning handlar om fågelskådning som visuell och audiovisuell kultur.

Publikationer