Kurs AU3005

Vetenskaplig teori och metod i Audiovisuella studier

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 4, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa förståelse för det audiovisuella områdets mångvetenskapliga grund
  • visa fördjupade metodkunskaper inom det audiovisuella området
  • analysera behovet av relevant teori och metod i relation till ett eget valt problemområde
  • visa insikt i forsknings- och produktionsetik.
Startar och slutar:
v4, 2020 - v8, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Audiovisuella studier: Kunskapsproduktion och gestaltning, 15 hp avancerad nivå eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V343F
Huvudområde:

Start vecka 36, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa förståelse för det audiovisuella områdets mångvetenskapliga grund
  • visa fördjupade metodkunskaper inom det audiovisuella området
  • analysera behovet av relevant teori och metod i relation till ett eget valt problemområde
  • visa insikt i forsknings- och produktionsetik.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Audiovisuella studier: Kunskapsproduktion och gestaltning, 15 hp avancerad nivå eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H35GA
Huvudområde: