Kurs AU3005

Vetenskaplig teori och metod i Audiovisuella studier

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 36, 2024

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa förståelse för det audiovisuella områdets mångvetenskapliga grund
  • visa fördjupade metodkunskaper inom det audiovisuella området
  • analysera behovet av relevant teori och metod i relation till ett eget valt problemområde
  • visa insikt i forsknings- och produktionsetik.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 45, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Audiovisuella studier: Kunskapsproduktion och gestaltning, 15 hp avancerad nivå
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3J36
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig