Personlig presentation av Thomas von Wachenfeldt

Docent
Pedagogiskt arbete 1 Institutionen för lärarutbildning
Universitetslektor ljud och musikproduktion
Ljud- och musikproduktion Institutionen för kultur och samhälle

Forskning

Publikationer