Kurs GLP3AH

Hårdrock och metal: musikproduktion, kultur och kreativa konventioner

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2024

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • analysera och identifiera musikaliska karaktärsdrag och grundläggande byggstenar som kännetecknar olika subgenrer inom hårdrock och metal
  • använda grundläggande termer och begrepp för att diskutera olika subgenrers produktionsstrategier och sound
  • redogöra för och reflektera över olika sociala, kulturella och historiska aspekter som är förknippade med metals olika subkulturer
  • redogöra för och reflektera över hur sociala och kulturella aspekter samspelar med och formar produktionskonventioner inom metals olika subgenrer
  • tillämpa musikaliska konventioner för att skapa och utforska specifika sound och uttryck inom olika subgenrer till metal
Startar och slutar:
vecka 46, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-H3KDX
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
2 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88