Kurs GLP2RK

Musikproduktionsanalys

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Ljud- och musikproduktion

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • analysera musikproduktioner samt diskutera deras förutsättningar och begränsningar
  • genomföra och i både muntlig och skriftlig form redovisa musikproduktionsanalyser
  • planera, genomföra och redovisa en musikproduktion