Kurs GLP2CX

Musikskapande

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2023

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • skriftligt och i gestaltande form visa kunskap om grundläggande musikteoretiska principer
 • muntligt och i gestaltande form visa kunskap om grunderna i ljudsyntes
 • i skrift och handling visa kunskap om filmmusikens berättande funktioner
 • genomföra och redovisa en musikkomposition till en kortare filmsekvens
 • visa grundläggande kunskap om upphovsrätt inom musikområdet.
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 39, 2023
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
Endast för utbytesstudenter (Erasmus)
Behörighetskrav :
 • 45 hp inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion, inklusive kursen Audioteknologi 1, 7,5 hp
Anmälningskod:
HDA-H3FHB
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Canvas

I lärplattformen Canvas hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Christer Malmgren

Start vecka 36, 2024

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • skriftligt och i gestaltande form visa kunskap om grundläggande musikteoretiska principer
 • muntligt och i gestaltande form visa kunskap om grunderna i ljudsyntes
 • i skrift och handling visa kunskap om filmmusikens berättande funktioner
 • genomföra och redovisa en musikkomposition till en kortare filmsekvens
 • visa grundläggande kunskap om upphovsrätt inom musikområdet.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 40, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
Endast för utbytesstudenter (Erasmus)
Behörighetskrav :
 • 45 hp inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion, inklusive kursen Audioteknologi 1, 7,5 hp
Anmälningskod:
HDA-H3HT5
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Christer Malmgren