Kurs GLP2CX

Musikskapande

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • skriftligt och i gestaltande form visa kunskap om grundläggande musikteoretiska principer
  • muntligt och i gestaltande form visa kunskap om grunderna i ljudsyntes
  • i skrift och handling visa kunskap om filmmusikens berättande funktioner
  • genomföra och redovisa en musikkomposition till en kortare filmsekvens
  • visa grundläggande kunskap om upphovsrätt inom musikområdet.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v40, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 45 hp inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion, inklusive kursen Audioteknologi 1, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H35XE
Huvudområde: