Utbildningsprogram KLUDG

Musik- och ljuddesign

Utveckla din förmåga att producera egna inspelningar och lär dig mer om modern ljud- och musikproduktion. I utbildningen ingår områden såsom ljud, musik, ljuddesign, ljudproduktion och musikproduktion.
120 högskolepoäng Grundnivå

Den snabba utvecklingen inom audioteknologin har under senare år medfört att den produktion som tidigare krävde stora personalresurser och omfattande utrustning, i dag kan genomföras med en integrerad utrustning av ett mindre team eller till och med av en enda person. Programmet förbereder dig som studerande inför denna nya situation.

Programmet vänder sig därför till dig som är intresserad av att studera ljud- och musikproduktion på distans, exempelvis om du är musiker och vill utveckla din förmåga att producera egna inspelningar. Utbildningen är även lämplig som fortbildning för musik- och medielärare som vill lära sig mer om modern ljud- och musikproduktion. 

Nätbaserade studier. Undervisning och handledning sker nästan uteslutande nätbaserat. Vid ett par tillfällen sker den praktiskt orienterade undervisningen vid samlingar på Högskolan Dalaranas campus i Falun. För att läsa programmet behöver du ha tillgång till en bredbandsuppkopplad dator med program för flerkanalsinspelning- och mixning, samt en portabel inspelningsutrustning.

Utbildningens innehåll

Kurserna i programmet ges av tre samverkande lärosäten: Högskolan Dalarna, Mittuniversitetet och Linnéuniversitetet som alla har en god erfarenhet av utbildning inom detta område. Lärosätena bidrar med sina specifika ämnesområden för att ge dig en utbildning som möter marknadens aktuella krav.

Du väljer vid vilket av de tre samverkande lärosätena du vill vara inskriven och kan välja mellan att studera på hel- eller halvfart. Utbildningens många produktionsuppgifter och uppgifter som innebär analys av befintliga ljud- och musikproduktioner, består av teoretiska och praktiska moment med såväl tekniska, konstnärliga som vetenskapliga perspektiv. Du hittar mer information om programmet på vår gemensamma programsida.

Kontakt med arbetslivet

I slutet av utbildningen finns en arbetsplatsförlagd utbildning på ett medieföretag där du skaffar dig erfarenhet och kontakter i branschen vilket ökar chanserna till arbete samtidigt som du ges möjligheten att praktisera ett område just du brinner för.

Studera utomlands

Vi erbjuder dig möjlighet att studera vid ett av våra partneruniversitet eller hitta en praktikplats som en del av Erasmusprogrammet. En eller två terminer som utbytesstudent eller 2-12 månaders praktik inom EU är meriter som många arbetsgivare välkomnar.

Kurserna i programmet ges av tre samverkande lärosäten: Högskolan Dalarna, Mittuniversitetet och Linnéuniversitetet. För att se kursöversikt och kursordning samt läsa mer om de enskilda kurserna besöker du lärosätetenas gemensamma programsida.

Vad blir du efter utbildningen?

Efter utbildningen har du skaffat dig goda förutsättningar att driva egen verksamhet i ljud- och musikbranschen. Tänkbara arbetsplatser och arbetsuppgifter är produktionsbolag, radio och TV, ljuddesigner för till exempel webbproduktioner, filmljudläggare och studieförbund eller liknande.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Ljud- och musikbranschen är brokig, snabbt föränderlig och i ständig utveckling. Fasta anställningar är dock relativt få i förhållande till antalet arbetstillfällen, vilket innebär att en yrkesverksamhet ofta förutsätter ett eget företagande.

Examen

Högskoleexamen med inriktning mot ljud- och musikproduktion.

Studera vidare

Utbildningen kan byggas på med ett tredje år vid Högskolan Dalarna. Det extra året leder fram till en filosofie kandidatexamen i ljud- och musikproduktion.

Därefter finns det möjlighet att ytterligare bygga på din utbildning med Magisterprogram i Audiovisuella studier vid Högskolan Dalarna.

Senast granskad: