Utbildningsprogram KMLJG

Musik- och ljuddesign

Utveckla din förmåga att producera egna inspelningar och lär dig mer om modern ljud- och musikproduktion. I utbildningen ingår områden såsom ljud, musik, ljuddesign och musikproduktion. Efter utbildningen kan du arbeta som exempelvis ljuddesigner eller filmljudläggare.
120 högskolepoäng Grundnivå

Den snabba utvecklingen inom audioteknologin har under senare år medfört att den produktion som tidigare krävde stora personalresurser och omfattande utrustning, i dag kan genomföras med en integrerad utrustning av ett mindre team eller till och med av en enda person. Programmet förbereder dig som studerande inför denna nya situation.

Programmet vänder sig därför till dig som är intresserad av att studera ljud- och musikproduktion på distans, exempelvis om du är musiker och vill utveckla din förmåga att producera egna inspelningar. Utbildningen är även lämplig som fortbildning för musik- och medielärare som vill lära sig mer om modern ljud- och musikproduktion. 

Nätbaserade studier. Undervisning och handledning sker nästan uteslutande nätbaserat. Vid ett par tillfällen sker den praktiskt orienterade undervisningen vid samlingar på Högskolan Dalarnas campus i Falun. För att läsa programmet behöver du ha tillgång till en bredbandsuppkopplad dator med program för flerkanalsinspelning- och mixning, samt en portabel inspelningsutrustning.

Studenter berättar

imagejfb5.png

"I framtiden är önskedrömmen att jag ska kunna livnära mig på min egen musik."

Efter att i flera år jobbat som musikalartist blev låtskrivande och inspelning en större passion i Jons liv. I hemstaden Falun finns både den trygghet och utbildning han efterfrågat, vilket gjorde valet enkelt.

Läs hela intervjun med Jon 

Träffa våra studenter

Utbildningens innehåll

Kurserna i programmet ges av tre samverkande lärosäten: Högskolan Dalarna, Mittuniversitetet och Linnéuniversitetet som alla har en god erfarenhet av utbildning inom detta område. Lärosätena bidrar med sina specifika ämnesområden för att ge dig en utbildning som möter marknadens aktuella krav.

Du väljer vid vilket av de tre samverkande lärosätena du vill vara inskriven och kan välja mellan att studera på hel- eller halvfart. Utbildningens många produktionsuppgifter och uppgifter som innebär analys av befintliga ljud- och musikproduktioner, består av teoretiska och praktiska moment med såväl tekniska, konstnärliga som vetenskapliga perspektiv. Du hittar mer information om programmet på vår gemensamma programsida.

Kurserna i programmet ges av tre samverkande lärosäten: Högskolan Dalarna, Mittuniversitetet och Linnéuniversitetet. För att se kursöversikt och kursordning samt läsa mer om de enskilda kurserna besöker du lärosätetenas gemensamma programsida.

Kontakt med arbetslivet

I slutet av utbildningen finns en arbetsplatsförlagd utbildning på ett medieföretag där du skaffar dig erfarenhet och kontakter i branschen vilket ökar chanserna till arbete samtidigt som du ges möjligheten att praktisera ett område just du brinner för.

Vad blir du efter utbildningen?

Efter utbildningen har du skaffat dig goda förutsättningar att driva egen verksamhet i ljud- och musikbranschen. Tänkbara arbetsplatser och arbetsuppgifter är produktionsbolag, radio och TV, ljuddesigner för till exempel webbproduktioner, filmljudläggare och studieförbund eller liknande.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Ljud- och musikbranschen är brokig, snabbt föränderlig och i ständig utveckling. Fasta anställningar är dock relativt få i förhållande till antalet arbetstillfällen, vilket innebär att en yrkesverksamhet ofta förutsätter ett eget företagande.

Examen

Högskoleexamen med inriktning mot ljud- och musikproduktion.

Studera vidare

Utbildningen kan byggas på med ett tredje år vid Högskolan Dalarna. Det extra året leder fram till en filosofie kandidatexamen i ljud- och musikproduktion. Mer information om hur du läser vidare till en kandidatexamen finner du på vår gemensamma programsida för Musik- och ljuddesign.

Därefter finns det möjlighet att ytterligare bygga på din utbildning med Magisterprogram i Audiovisuella studier vid Högskolan Dalarna.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet.

Mer om forskning inom kultur och samhälle

Senast granskad:
Våren 2025
Start vecka 4
Studietakt
50%
Studieort
Flexibel (Falun)
Anmälningskod
HDA-V3KBN
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Grundläggande behörighet
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

1 fysiska
10 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmälningsperiod
-
Start vecka 4
Studietakt
100%
Studieort
Flexibel (Falun)
Anmälningskod
HDA-V3KBP
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Grundläggande behörighet
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

1 fysiska
10 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmälningsperiod
-
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Christer Malmgren