Kurs GBQ2U9

Kandidatexamensarbete i Bildproduktion

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • i tal och skrift teoretiskt motivera samt tillämpa vetenskapligt hantverk
  • planera, genomföra och på ett välstrukturerat sätt redovisa ett vetenskapligt arbete i uppsatsform
  • på ett välstrukturerat sätt i skrift redogöra för ett utvalt delområde inom ramen för huvudområdet Bildproduktion
  • genomföra välstrukturerad kritisk och konstruktiv granskning av vetenskapliga arbeten.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 120 hp inom Bildproduktion samt kursen Vetenskapsteori och metod i Bildproduktion, 3 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3G97
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Start vecka 41, 2024

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • i tal och skrift teoretiskt motivera samt tillämpa vetenskapligt hantverk
  • planera, genomföra och på ett välstrukturerat sätt redovisa ett vetenskapligt arbete i uppsatsform
  • på ett välstrukturerat sätt i skrift redogöra för ett utvalt delområde inom ramen för huvudområdet Bildproduktion
  • genomföra välstrukturerad kritisk och konstruktiv granskning av vetenskapliga arbeten.
Startar och slutar:
vecka 41, 2024 - vecka 50, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 120 hp inom Bildproduktion samt kursen Vetenskapsteori och metod i Bildproduktion, 3 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3J2N
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88