Personlig presentation av Joakim Hermansson

Universitetslektor bildproduktion
Bildproduktion Institutionen för kultur och samhälle

Jag undervisar och forskar inom framför allt berättande, manus och adaption. Jag har kursanvsvar, inte minst för uppsatskurserna på tre program. Det som ger arbetet glädje och mening är studenternas nyfikenhet och vilja att förstå mer och utvecklas. När jag kan bidra till det har dagen varit bra.

Andra profilsidor

Bakgrund

Efter ekonomutbildning studerade jag konstvetenskap och arbetade som intendent på Norrköpings konstmuseum, innan jag skaffade mig lärarexamen, under tiden som jag arbetade som lärare på grundskola och gymnasium i 15 år. Med magisterexamina i engelsk litteratur respektive lingvistik studerade jag manus och film innan jag disputerade vid Göteborgs Universitet om tematik i filmadaption, med fokus på manus. Sedan 2011 har jag också arbetat på Högskolan Dalarna.

Undervisning

Jag undervisar framför allt om berättande, adaption, teori och metod på programmen för Manus, Film/TV och Reklam/Information, där jag också handleder uppsatser på kandidat- och magisternivå. Med en lärarutbildning i bakgrunden har jag också från tid till tid viss undervisning på lärarprogrammen.

Kursansvar

Forskning

Min forskning fokuserar på manus och adaption, i synnerhet på processer, tematik och ideologi. I nuläget arbetar jag med ett projekt som handlar om hur teori om klimatadaption kan förändra filmadaptionsbegreppet och synen på berättandet. Därtill arbetar jag med texter om hur korta instruktionsfilm och reklamfilm kan byggas upp med hjälp av monomytens retorik och berättarstruktur.

Publikationer