Kurs AU3002

Audiovisuella studier : Kunskapsproduktion och gestaltning

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 36, 2024

Kursen ger de studerande en introduktion till ämnet Audiovisuella studier med en bred konst-/musikhistorisk, ljud/bildteknisk samt produktionskulturell orientering i audiovisuella konstformer och medier. Begreppet "audiovisuell" problematiseras utifrån relationen mellan ljud och bild i olika kontexter. Såväl kända former som television, film, spel etc. som olika konstnärliga och kommunikativa konst- och medieformer diskuteras, där det auditiva och visuella är viktiga inslag. Andra centrala aspekter är interaktiva, interartiella, intermediala, multimodala, estetiska eller teknologiska samspel. Teoretiska perspektiv från såväl humanistiska och samhällsvetenskapliga som konstnärliga och tekniska discipliner presenteras, diskuteras och utforskas: med audiovisualitet i centrum. Kursen erbjuder den studerande möjlighet till viss tematisk specialisering med valbara inslag i utbildningen.

Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 45, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Kandidatexamen från något medie- eller kulturinriktat ämne, område eller utbildningsprogram, samt dokumenterad meritering av erfarenhet från audiovisuella produktionsverktyg.
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3J33
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Daniel Fredriksson