Kurs GBQ2UN

Filmanalys och gestaltning

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 51, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • redogöra för olika teoretiska angreppssätt för film- och manusanalys
  • analysera filmer och manus utifrån valda teoretiska utgångspunkter och preciserade syften och frågeställningar
  • omforma filmmanus innehållsmässigt genom tillägg och förändring av scener baserade på kritisk analys
  • skriva akademisk text i enlighet med vetenskapliga texters konventioner för struktur, språkbehandling och formalia
  • arbeta kollaborativt med filmmanusförfattande.
Startar och slutar:
vecka 51, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3J2Z
Huvudområde:
Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig