Kurs GLP2FH

Introduktion till medieproduktion

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2021

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • använda grundläggande tekniska verktyg för medieproduktion
  • planera, genomföra och utvärdera medieproduktioner
  • på ett välstrukturerat sätt muntligt och skriftligt redogöra för både tekniska och innehållsliga sidor inom medieproduktion.
Startar och slutar:
v35, 2021 - v39, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H39QD
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig