Kurs GLP239

Introduktion till audiovisuell produktion

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa grundläggande förmåga att hantera ett urval digitala verktyg för skapande, redigering och bearbetning av ljud och bild
  • redogöra för grundläggande designprinciper för audiovisuell produktion
  • redogöra för grundläggande principer för digital media, filhantering, webbdistribution och digital arkivering
  • planera, genomföra och redovisa en enkel audiovisuell produktion utifrån grundläggande designprinciper
  • i skrift och handling reflektera över audiovisuella designprinciper och sin egen skapandeprocess.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H35FD
Huvudområde: