Kurs GLP239

Introduktion till audiovisuell produktion

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa grundläggande förmåga att hantera ett urval digitala verktyg för skapande, redigering och bearbetning av ljud och bild
  • redogöra för grundläggande designprinciper för audiovisuell produktion
  • redogöra för grundläggande principer för digital media, filhantering, webbdistribution och digital arkivering
  • planera, genomföra och redovisa en enkel audiovisuell produktion utifrån grundläggande designprinciper
  • i skrift och handling reflektera över audiovisuella designprinciper och sin egen skapandeprocess.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 45, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
Endast för utbytesstudenter (Erasmus)
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H3HSS
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig