Kurs GBQ2NJ

Konceptutveckling inom medieproduktion för Bildproduktion

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 51, 2024

Kursen behandlar konceptutvecklingsprocesser utifrån designteoretiska utgångspunkter. Omvärldsanalys, idégenerering och konceptutveckling för medieprojekt studeras. I mediekonceptets utveckling ingår det även att planera, budgetera och behandla avtalsfrågor. Kursen berör även aktuella marknadsvillkor för medieproduktioner i relation till olika samhällssektorer.
Under kursen utvecklas ett mediekoncept utifrån en idé, på studentens initiativ, fram till ett konceptförslag. Konceptutvecklingsprocessen beskrivs och problematiseras i relation till etablerade professionella yrkesroller. Idéer och koncept presenteras genom s.k. “pitch“ inför en tänkt kund eller samarbetspartner.
Startar och slutar:
vecka 51, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 120 hp inom Bildproduktion
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3J2S
Huvudområde:
Anmäl dig
Anmälan senast: 15 april
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88