Kurs LP1074

Analys av musikproduktioner

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 41, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa kunskap om musikproduktionsanalysens metodologiska förutsättningar
  • genomföra och i både muntlig och skriftlig form redovisa musikproduktionsanalyser
  • planera, genomföra och redovisa en musikproduktion som efterliknar en befintlig inspelning.
Startar och slutar:
v41, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 45 högskolepoäng inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion inklusive Inspelning i studio 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H35FA
Huvudområde: