Kurs GLP2NN

Kandidatexamensarbete i Ljud- och musikproduktion

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 41, 2024

Under kursen initieras, planeras och genomförs en självständig undersökning med stöd av handledare, som redovisas i form av ett examensarbete. Inom ramen för examensarbetet finns möjlighet att genomföra en audiovisuell produktion som del av undersökningen. Avslutningsvis försvaras examensarbetet offentligt vid ett slutseminarium vilket även inbegriper opponering på ett annat examensarbete.
Startar och slutar:
vecka 41, 2024 - vecka 50, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 90 hp inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion, inklusive kursen Vetenskaplig uppsats i Ljud- och musikproduktion, 7,5 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3HRZ
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Thomas Florén