Kurs BQ2018

Manus för TV och film 5. Gestaltning och filmiskt berättande

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 51, 2024

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

  • tillämpa en fördjupad förståelse för filmisk gestaltning
  • ge exempel på en ingående kunskap i dramaturgi och filmers beståndsdelar
  • reflektera över filmiska uttrycksmedel såsom ljud, mise-en-scène, klippning och cinematografi
  • analysera filmmanus och resonera kring estetiska val i filmiskt berättande

Efter genomgången kurs ska den studerande också ha utvecklat sin personliga och professionella kompetens genom att kunna:

  • reflektera och analysera runt egna och andras bildproduktioner
  • samarbeta med studenter och lärarare
Startar och slutar:
vecka 51, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 75 hp i bildproduktion inklusive Manus för tv och film 4, TV-format och klassiskt berättande, 15 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper.
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3J32
Huvudområde:
Anmäl dig
Anmälan senast: 15 april
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig