Kurs BQ2018

Manus för TV och film 5. Gestaltning och filmiskt berättande

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Bildproduktion

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

  • tillämpa en fördjupad förståelse för filmisk gestaltning
  • ge exempel på en ingående kunskap i dramaturgi och filmers beståndsdelar
  • reflektera över filmiska uttrycksmedel såsom ljud, mise-en-scène, klippning och cinematografi
  • analysera filmmanus och resonera kring estetiska val i filmiskt berättande

Efter genomgången kurs ska den studerande också ha utvecklat sin personliga och professionella kompetens genom att kunna:

  • reflektera och analysera runt egna och andras bildproduktioner
  • samarbeta med studenter och lärarare