Kurs GLP236

Audiovisuell performance

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • visa kunskap om performativa aspekter av audiovisuell produktion som konst- och framträdandeform: dess teknologiska, juridiska, estetiska, kommunikativa och etiska förutsättningar
  • visa förståelse för och diskutera relationen mellan teori, teknik och gestaltning i audiovisuell performance och dess roll i en vidare kontext
  • skriftligt och muntligt reflektera över egna och andras estetiska val i samband med audiovisuella framträdanden
  • planera, genomföra och redovisa ett audiovisuellt framträdande.
Startar och slutar:
v46, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 60 högskolepoäng inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H35FG
Huvudområde: