Kurs GBQ2UB

Introduktion till produktion av rörlig bild

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2023

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för betydelsen av berättandestruktur, scenografi, regi, foto, ljussättning och ljud i samband med kommunikation med rörlig bild
 • redogöra för och tillämpa grunderna i färglära, bildkomposition, bildanalys och perception i samband med gestaltning i bild
 • planera och genomföra enkla, genretrogna filmproduktioner
 • redogöra för funktioner hos och hantera kamera- och ljudutrustning samt redigeringsverktyg
 • redogöra för ljussättningens grunder och göra enklare ljussättningar
 • tillämpa grundläggande principer för klippning och klippa filmdialog
 • hantera grundläggande processer för filhantering, digital mediaformat, visning och webbdistribution
 • förhålla sig kritiskt till ett audiovisuellt budskap
 • kritiskt granska och diskutera egna och andras produktioner
 • samarbeta i projektform.
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 44, 2023
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Grundläggande behörighet
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3END
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88