Kurs BQ2057

Fördjupning i klippning för film/TV

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Ett färdiginspelat filmmaterial och ett tillhörande filmmanus utgör grunden för kursen. Studenten ställs inför större klippningsuppgifter med hög svårighetsgrad och en fördjupad klippteori.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v40, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 52 högskolepoäng inom Bildproduktion, inklusive kursen Digital efterbearbetning av ljud och bild, 15 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H35FT
Huvudområde: