Kurs BQ2057

Fördjupning i klippning för film/TV

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2021

Ett färdiginspelat filmmaterial och ett tillhörande filmmanus utgör grunden för kursen. Studenten ställs inför större klippningsuppgifter med hög svårighetsgrad och en fördjupad klippteori.
Startar och slutar:
v35, 2021 - v39, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 52 hp inom Bildproduktion, inklusive kursen Digital efterbearbetning av ljud och bild, 15 hp, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H39MD
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig