Kurs AU3004

Audiovisuella produktionsprocesser

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 3, 2024

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa avancerad förtrogenhet att med professionella metoder tillämpa adekvat ljud- respektive bildteknologi inom audiovisuell produktion
  • visa ett utvecklat kritiskt, reflekterande förhållningssätt till såväl vald produktionsteknik som i sammanhanget relevanta produktionsmetoder
  • visa avancerade kunskaper i audiovisuell gestaltning
  • på ett systematiskt sätt värdera och bedöma produktioner utifrån komplexa tekniska, hantverksmässiga och gestaltande grunder.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Kandidatexamen samt dokumenterad erfarenhet av audiovisuella produktionsverktyg
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3G65
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Daniel Fredriksson

Start vecka 46, 2024

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa avancerad förtrogenhet att med professionella metoder tillämpa adekvat ljud- respektive bildteknologi inom audiovisuell produktion
  • visa ett utvecklat kritiskt, reflekterande förhållningssätt till såväl vald produktionsteknik som i sammanhanget relevanta produktionsmetoder
  • visa avancerade kunskaper i audiovisuell gestaltning
  • på ett systematiskt sätt värdera och bedöma produktioner utifrån komplexa tekniska, hantverksmässiga och gestaltande grunder.
Startar och slutar:
vecka 46, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Kandidatexamen samt dokumenterad erfarenhet av audiovisuella produktionsverktyg
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3J34
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Daniel Fredriksson