Kurs GBQ2EB

Fakta, fiktion och flerkameraproduktion

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Bildproduktion

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • genomföra research kring autentiska personer och företeelser
  • förhålla sig källkritiskt till sin research
  • gestalta fakta i dramatisk satirisk form
  • framställa ett TV-program i magasinsform: en flerkameraproduktion med dramatiserade delar
  • redogöra för de olika yrkesrollerna i en flerkameraproduktion och hur de förhåller sig till varandra.