Kurs GBQ2EB

Fakta, fiktion och flerkameraproduktion

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2021

Kursen introducerar narration, research och källkritik. I kursen inhämtas underlag för skrivande och ett magasinsprogram produceras. Dramatiska scener förproduceras och används sedan som inslag i magasinsprogrammen. Kursen avslutas med en reflektion över den egna produktionen och hur förhållandet mellan fakta och fiktion kan förstås.

Startar och slutar:
v35, 2021 - v44, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 60 hp inom bildproduktion eller motsvarande.
Anmälningskod:
HDA-H39ZQ
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig