Personlig presentation av Joachim Bergenstråhle

Konstnärlig universitetslektor
Bildproduktion Institutionen för kultur och samhälle

Jag arbetar som föreläsare och handledare främst inom manusprogrammet. Min forskning handlar om konstnärliga, audiovisuella aspekter på manusutveckling och filmberättande. Som kontaktperson för nätverket Nordfilm.net arbetar jag för en internationalisering med nordiska och baltiska skolor.

Bakgrund

Innan jag började min akademiska bana arbetade jag professionellt inom mediebranschen som regissör, producent, manusförfattare och dramaturg för Tv, film, radio och teater under 25 år. Min utbildning var en kandidatexamen på Dramatiska !nstitutets film/tv-regilinje.

Forskning

Min forskning rör konstnärliga metoder för filmiskt världsbyggande samt alternativa berättelsestrukturer i filmmanus. Forskningen har presenterats på internationella konferenser, på avdelningens högre seminarier, i en granskad artikel samt i ett antal abstracts.

Publikationer