Kurs GLP235

Audiovisuella installationer

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2023

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • muntligt, skriftligt och i handling visa kunskap om audiovisuella installationer som konstform: dess historia, estetiska konventioner och kommunikationsmöjligheter
  • visa förståelse för och diskutera relationen mellan teori, teknik och gestaltning i audiovisuella installationer
  • skriftligt och muntligt reflektera över egna och andras estetiska val i samband med audiovisuella installationer
  • planera, genomföra och redovisa en audiovisuell produktion i en offentlig miljö.
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 44, 2023
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • 45 hp inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion
Urval :
Akademiska poäng (1-165 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3FHJ
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig