Socialt arbete

Socialt arbete är en praktikbaserad profession och en akademisk disciplin som verkar för social förändring och utveckling, social sammanhållning, skydd och stöd för utsatta, empowerment och frigörelse av människors resurser (International Federation of Social Work).

Äldre hand och bebisfötter

Forskning

Socialt arbete finns som forskningsämne i Sverige sedan 1977. Forskning i socialt arbete handlar om hälso- och välfärdsfrågor som berör människor i alla åldrar och i olika livssituationer. Den handlar om bland annat äldre personer, stöd till barn och familj, funktionsnedsättning, psykisk hälsa, samt missbruk. Forskningen ingår i området Hälsa och välfärd och bedrivs inom följande forskningscenter: Kunskapsimplementering och Patientsäkerhet (KIPS), Reproduktiv hälsa, barn och ungdomars hälsa (RICH), samt Äldre och Åldrande (ReCALL). För information om aktuella projekt och publikationer, se varje medarbetares hemsida och hemsidan för Hälsa och välfärd.

Utbildning

Studenter som har genomgått socionomprogrammet kan arbeta med människor på individ-, grupp- och organisationsnivå, bland annat som socialsekreterare, biståndsbedömare, enhetschef eller skolkurator. Som socionom kan man arbeta inom till exempel socialtjänst, kriminalvård, frivilligsektorn eller vid behandlingshem. Magisterutbildningen ger en fördjupad kunskap inom socialt arbete. Forskarutbildningen är tvärvetenskaplig och bedrivs i ämnet Vårdvetenskap inom området Hälsa och välfärd med inriktning mot evidensbaserad praktik.

Socionomprogrammet (grundnivå)

Forskarutbildning

Socialtjänstens Utvecklingscentrum Dalarna (SUD)

SUD är en samverkansarena inom det sociala välfärdsområdet för Högskolan Dalarna, 15 kommuner i Dalarna och Region Dalarna. Det är en mötesplats för dem som vill arbeta med att främja kompetensförsörjning, kompetensutveckling och praktiknära forskning inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård.

Socialtjänstens Utvecklingscentrum Dalarna

Medarbetare

Senast granskad:
Kontakt
Ämnesföreträdare
Verksamhetsutvecklare SUD
Programansvarig och VFU-ansvarig
Aktuellt

13 mars: Välkommen till Therese Eriksson, nyanställd universitetsadjunkt i socialt arbete på HDa. 

13 mars: Bokrelease 11/4 i Örebro för ny utgåva av boken Förhållningssätt och möten. Thomas Strandberg, professor i socialt arbete Örebro universitet, Maria Fjellfeldt, universitetslektor i socialt arbete HDa, och Johan Borg, universitetslektor i medicinsk vetenskap HDa, är några av författarna. Information om evenemanget hittar du på Högskolan Dalarnas hemsida.

13 mars: Jerry Norlin, doktorand HDa, föreläser om socialsekreterares uppfattningar av att bedöma föräldraförmågan hos föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning på den digitala SUF-konferensen 9 maj. Program hittar du på Region Uppsalas hemsida. Deltagarlänk publiceras på Region Uppsalas hemsida 7 maj.  

9 februari 2023: World Social Work Day takes place on March 21. Inbjudan och program hittar du här. Here you will find the invitation and program in English.  

12 januari 2023: Maria Fjellfeldt och Charlotte Roos genomför tillsammans en utvärdering om suicidprevention på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

12 januari 2023: Den 31a januari kommer ett seminarium om kreativa forskningsmetoder att genomföras i Högskolans bibliotek campus Falun, klockan 14.00 – 16.30. Mer information hittar du här. 

 

Senast granskad: