Personlig presentation av Peter Nilsson

Universitetslektor socialt arbete
Avdelningen för socialt arbete Institutionen för hälsa och välfärd

Nämnder

Ledamot i forskningsetiska nämnden

Bakgrund

Jag är socionom och filosofie doktor i teoretisk filosofi. 2003 disputerade jag på avhandlingen Empathy and Emotions: On the Notion of Empathy as Emotional Sharing. 2008 började jag arbeta på Högskolan Dalarna.

Undervisning

Jag undervisar huvudsakligen på kurser i socialt arbete och filosofi. Jag handleder även examensarbeten på socionomprogrammet.

Kursansvar

Forskning

I min forskning har jag intresserat mig för empati, medlidande, omsorg och altruism. Jag forskar utifrån ett filosofiskt perspektiv, med fokus på att klargöra och utvärdera olika begrepp och teorier.

Publikationer