Kurs SA1045

Socialt arbete som profession

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • på en grundläggande nivå redogöra för olika synsätt på vad socialt arbete är
 • visa grundläggande kunskaper om utvecklingen av socialt arbete som profession och ämne
 • redogöra för grundläggande kunskaper om mål, metoder och teorier inom socialt arbete
 • visa grundläggande förståelse av innebörden av professionalitet och ett professionellt förhållningssätt i socialt arbete
 • redogöra för grundläggande kunskaper om etik och mänskliga rättigheter.

Färdigheter och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa grundläggande förmåga att beskriva och förstå socialt arbete utifrån forskning, samt utifrån brukares och professionellas erfarenheter
 • visa begynnande förmåga att reflektera över sin egen personliga och professionella utveckling
 • använda och referera till vetenskapliga och andra källor på ett tydligt och systematiskt sätt i enlighet med ett vedertaget system.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa grundläggande insikt i betydelsen av forskning, brukarperspektiv samt personlig och professionell utveckling för ett hållbart socialt arbete
 • visa grundläggande förmåga att inta ett professionellt förhållningssätt i förståelsen av andra människors levnadsvillkor och levnadsval
 • visa grundläggande förmåga att identifiera och analysera etiska problem och dilemman i praktiskt socialt arbete.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 40, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
 • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-H3KDR
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig