Forskningsprojekt: Hantera tid vid demens: Effekter av tidshjälpmedel på tidsuppfattning, tidshantering i vardagen och välbefinnande hos personer med demens

Projektledare
Gunnel Janeslätt, Uppsala University
Deltagare
Johan Borg
Lena Dahlberg
Kevin McKee
Inga-Lill Bohman, Karolinska Institutet
Sebestina Anita Dsouza, Manipul University
Takenobu Inoue, National Rehabilitation Centre for Persons with Disabilities, Japan
Marika Möller, Karolinska Institutet
Yuko Nishiura, National Rehabilitation Centre for Persons with Disabilities, Japan
Ann-Christine Persson, Karolinska Institutet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Syftet är att undersöka och utveckla en modell som beskriver sambanden mellan hur tidshjälpmedel används av personer med tidig eller måttlig demens, deras tidshantering och välbefinnande, samt att utforma strategier för att äldre med demens och deras informella vårdgivare ska acceptera och använda de hjälpmedel som är till nytta för dem.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Medicinsk vetenskap
Socialt arbete
Finansiärer
Publikationer