Forskningsprojekt: Undersökningen om äldre personers levnadsvillkor i Dalarna, SWEOLD-D

Projektledare
Lena Dahlberg
Deltagare
Johan Borg
Marie Elf
Kevin McKee
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
År 1992 startade den nationella Undersökningen om äldre personers levnadsvillkor, SWEOLD. Den bygger på Levnadsnivåundersökningen (LNU), som genomförts regelbundet sedan år 1968. Den sjätte datainsamlingen för SWEOLD genomförs under 2021-2022. Nytt för denna gång är att en parallell studie genomförs i Dalarna, SWEOLD-D. Genom denna studie kan vi jämföra äldre personers levnadsvillkor i Dalarna med riksrepresentativa data.

Datainsamlingen sker genom enkätbaserade telefonintervjuer. Studien har ett brett fokus på levnadsvillkor med frågor om t.ex. fysisk och psykisk hälsa, funktionsförmåga, hälso-/sjukvård, äldreomsorg, hälsobeteenden, ekonomiska resurser, boende, fritidsaktiviteter, sociala relationer och subjektiva värderingar såsom livstillfredsställelse och ensamhet. Till SWEOLD kopplas registerdata, med information om socialtjänst, vårdutnyttjande, läkemedelskonsumtion, inkomst och dödsorsaker.

SWEOLD-D genomförs i samverkan med socialtjänsten, regionen och pensionärsorganisationer i Dalarna för att säkerställa att studien bidrar till kunskap som kan ligga till grund för verksamhetsutveckling i länet. Finansiering för datainsamlingen i Dalarna har erhållits via en strategisk satsning av forskningsprofilen Hälsa och Välfärd vid Högskolan Dalarna, centrala nätverksmedel vid Högskolan, samt Socialtjänstforskningsfonden vid Socialtjänstens Utvecklingscentrum Dalarna (SUD).

Den nationella delen av SWEOLD är baserad vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet i samarbete med Aging Research Center vid Karolinska Institutet/Stockholms universitet.

Mer information:

www.sweold.se

Lennartsson, C., et al. (2014). Data resource profile: The Swedish Panel Study of Living Conditions of the Oldest Old (SWEOLD). International Journal of Epidemiology, 43(3), 731-738.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Socialt arbete
Omvårdnad
Finansiärer