Forskningsprojekt: Undersökningen om äldre personers levnadsvillkor i Dalarna, SWEOLD-Dalarna

Projektledare
Lena Dahlberg
Deltagare
Johan Borg
Marie Elf
Kevin McKee
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
År 1992 startade den nationella Undersökningen om äldre personers levnadsvillkor, SWEOLD. Den bygger på Levnadsnivåundersökningen (LNU), som genomförts regelbundet sedan år 1968. Den sjätte datainsamlingen för SWEOLD genomfördes 2021. Då drogs ett extra urval för Dalarna, SWEOLD-Dalarna. Genom denna studie får vi information om äldre personers levnadsvillkor i Dalarna och kan jämföra dessa levnadsvillkoren i riket. Datainsamlingen sker genom enkätbaserade telefonintervjuer.

Finansiering för datainsamlingen i Dalarna har erhållits via en strategisk satsning av forskningsprofilen Hälsa och Välfärd vid Högskolan Dalarna, centrala nätverksmedel vid Högskolan, samt Socialtjänstforskningsfonden vid Socialtjänstens Utvecklingscentrum Dalarna (SUD).Den nationella delen av SWEOLD är baserad vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet i samarbete med Aging Research Center vid Karolinska Institutet/Stockholms universitet.

Data från SWEOLD-Dalarna används i flera projekt:
• Projektet Boendemiljöer för äldre – vad har betydelse för personen? syftar till att undersöka äldre personers boendemiljö inom ordinärt boende och deras aktiviteter i boendemiljön. Data från SWEOLD-Dalarna kommer att användas rörande exempelvis frågor om äldre personer närområde, rörlighet och aktiviteter.
• I projektet Ensamhet bland äldre personer - orsaker och insatser (CALL) studeras bland annat riskfaktorer för ensamhet med särskilt fokus på sociala relationer och lokalsamhället med hjälp av data från SWEOLD och SWEOLD-Dalarna.
• Inom forskningsprojektet Utveckling och utvärdering av en digital tvilling för personcentrerad hemtjänst kommer SWEOLD-Dalarna att analyseras gällande hemtjänstanvändning kopplat till hjälpmedel och andra sociala faktorer.

Mer information: www.sweold.se
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Socialt arbete
Omvårdnad
Medicinsk vetenskap
Finansiärer
Publikationer