Forskningsprojekt: Återhämtning från teori till praktik

Projektledare
Ulla-Karin Schön
Deltagare
David Rosenberg, Socialt arbete Umeå Universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Projektet avser att genom en interventionsstudie utvärdera effekten av ett återhämtningsinriktat arbetssätt med människor med psykisk ohälsa. Projektet avser även att generera övergripande kunskap om innebörden av ett återhämtningsinriktat arbetssätt samt utveckla vetenskapligt valida instrument för att mäta dessa faktorer i en nordisk kontext. Idag finns en syntetiserad kunskap från kvalitativa studier kring vad människor själva anser ha varit till hjälp i deras återhämtning (Davidson, 2008; Slade et al, 2008). Denna kunskap utgår i huvudsak från Australien, Nordamerika eller Storbritannien. I denna studie avses att fördjupa kunskapen om återhämtning från psykisk ohälsa i en nordisk kontext samt hur det kan mätas.
Nyckelord
återhämtning psykisk ohälsa
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Socialt arbete
Finansiärer
CEPI, Centrum för evidensbaserade psykiatriska interventioner