Ulla-Karin Schön

Personlig presentation av Ulla-Karin Schön

Gästprofessor socialt arbete
Avdelningen för socialt arbete Institutionen för hälsa och välfärd

Kontakt

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer