Camilla Udo

Personlig presentation av Camilla Udo

Universitetslektor socialt arbete
Socialt arbete Institutionen för hälsa och välfärd
Docent
Socialt arbete Institutionen för hälsa och välfärd

Jag är docent i socialt arbete, socionom, leg. hälso- och sjukvårdskurator med ett kliniskt lektorat, en samverkanstjänst med Region Dalarna. Jag bedriver forskning och undervisning i socialt arbete. 

Bakgrund

Jag har lång erfarenhet som yrkesverksam socionom och har bl.a. arbetat som socialsekreterare inom barn och familj, som kurator inom skola och barnomsorg samt inom hälso- och sjukvård.

Undervisning

I Socionomprogrammet undervisar jag i ett flertal kurser, t.ex. om psykologiska perspektiv i socialt arbete, forskningsmetoder samt handleder examensarbeten. Jag ansvarar för strimman Personlig och professionell utveckling (PPU) i Socionomprogrammet.

Forskning

Jag disputerade med avhandlingen "Existential issues in surgical care-Nurses' experiences and attitudes in caring for patients with cancer" inom Hälsovetenskap vid Mittuniversitetet 2012. Min forskning rör främst olika former av psykosocialt, emotionellt och existentiellt stöd, samt bemötande och kommunikation med människor i kris med fokus på existentiella frågor. Några av de forskningsprojekt jag är involverad i fokuserar på hälso- och sjukvårdskuratorers arbete, information och kommunikation gällande svåra besked inom pediatrisk sjukvård, familjers kommunikation, överväganden och ställningstaganden när ett barn eller en förälder är svårt sjuk. Jag är affilierad gästforskare vid Marie Cederschiöld högskola och är biträdande handledare till tre doktorander och huvudhandledare till en doktorand. 

Forskningsprojekt

Publikationer