Camilla Udo

Personlig presentation av Camilla Udo

Avdelningsledare
Avdelningen för socialt arbete Institutionen för hälsa och välfärd
Professor socialt arbete
Avdelningen för socialt arbete Institutionen för hälsa och välfärd

Jag är professor i socialt arbete, socionom och leg. hälso- och sjukvårdskurator. Jag bedriver forskning och undervisning i socialt arbete. 

Bakgrund

Jag har lång erfarenhet som yrkesverksam socionom och har bl.a. arbetat som socialsekreterare inom barn och familj, som kurator inom skola och barnomsorg samt inom hälso- och sjukvård.

Undervisning

Jag undervisar vid socionomprogrammet, på avancerad nivå i socialt arbete, handleder examensarbeten på grund- och avancerad nivå och ansvarar för strimman Personlig och Professionell Utveckling (PPU) i socionomprogrammet. Jag undervisar även i forskarutbildningskurser. 

Forskning

Jag disputerade med avhandlingen "Existential issues in surgical care-Nurses' experiences and attitudes in caring for patients with cancer" inom Hälsovetenskap vid Mittuniversitetet 2012. Min forskning rör olika former av psykosocialt, emotionellt och existentiellt stöd till barn och familjer, samt bemötande och kommunikation med människor i kris med fokus på existentiella frågor. De forskningsprojekt jag är involverad i fokuserar på hälso- och sjukvårdskuratorers arbete, psykosocialt stöd, information och kommunikation inom pediatrisk sjukvård, familjers kommunikation, överväganden och ställningstaganden när ett barn eller en förälder är svårt sjuk. Jag är affilierad gästforskare vid Marie Cederschiöld högskola och är biträdande handledare till tre doktorander och huvudhandledare till två doktorander. 

Forskningsprojekt

Publikationer