Bildproduktion

Bildproduktion i program

Ämnet Bildproduktion ger programmen Film- och TV-Produktion och Manus för film och TV. Programmen förenar praktiska moment med teoretisk reflektion och fördjupning. I lärargruppen finns såväl bred praktisk erfarenhet från film och TV som disputerade lärare och doktorander.

Bildproduktion ger kurser som ingår i programmen nedan. Inom Medieproduktionsprogrammen ger vi alla kurserna och inom digitala medier två till fyra terminer.

Kurser

Har tillfällen öppna för anmälan

Kontaktinformation

Ämnesföreträdare

Universitetslektor bildproduktion

Studievägledare

Studieadministratör

Senast granskad:
Senast granskad: