Bildproduktion

Bildproduktion i program

Ämnet Bildproduktion ger programmen Film- och TV-Produktion och Manus för film och TV. Programmen förenar praktiska moment med teoretisk reflektion och fördjupning. I lärargruppen finns såväl bred praktisk erfarenhet från film och TV som disputerade lärare och doktorander.

Bildproduktion ger kurser som ingår i programmen nedan. Inom Medieproduktionsprogrammen ger vi alla kurserna och inom digitala medier två till fyra terminer.

Kurser

Har tillfällen öppna för anmälan

Kontaktinformation

Ämnesföreträdare

Univ lektor bildproduktion

Studievägledare

Studieadministratör

Senast granskad:
Senast granskad: