Bildproduktion

Bildproduktion i program

Ämnet Bildproduktion ger programmen Film- och TV-Produktion och Manus för film och TV. Programmen förenar praktiska moment med teoretisk reflektion och fördjupning. I lärargruppen finns såväl bred praktisk erfarenhet från film och TV som disputerade lärare och doktorander.

Bildproduktion ger kurser som ingår i programmen nedan. Inom Medieproduktionsprogrammen ger vi alla kurserna och inom digitala medier två till fyra terminer.

Kurser

Öppen för anmälan

Kontaktinformation

Ämnesföreträdare

Univ lektor bildproduktion
023-77 83 26

Studievägledare

Studievägledare
023-77 88 88

Studieadministratör

Studieadministratör
023-77 88 88
Senast granskad: