Grafisk teknologi

Grafisk teknologi är ett ämnesområde som innefattar hela den grafiska processen.

Grafisk teknologi är ett ämnesområde som innefattar hela den grafiska processen från foto, layout, design och bildbehandling till publicering av färdig produkt. Det handlar om att nå ut med ett budskap oavsett om det sker i trycksaker, på internet eller i mobiltelefonen. Genom samarbeten med företag får du som student inblick i näringslivet och företagskontakterna ger även möjlighet till examensarbeten och projekt.

Vid ämnet arbetar studenterna med den senaste tekniken inom branschen och har tillgång till modern mac-miljö och högkvalitativa skrivare vilket ger stora möjligheter till egna initiativ och projekt. Studierna vid ämnet innefattar bland annat

 • layout
 • typografi
 • grafisk design
 • grafisk profilering
 • reklam
 • foto
 • avancerad bildbehandling
 • bildretusch
 • 3D
 • grafisk trycksaksproduktion
 • digitaltryck.

Kurser

Det finns inga aktuella kurser.
Senast granskad:
Senast granskad: