Naturvetenskap

Välkommen till vår värld av naturvetenskap och teknik!

Upptäckarglädje, nyfikenhet och kreativitet. En vilja att försöka förstå och förklara världen vi lever i. Detta är saker som utmärker en naturvetare! Tycker du att det här låter spännande och skulle du vilja arbeta för att öka barns och elevers intresse, kunskaper och förmågor kopplat till de naturvetenskapliga ämnena och teknik? Då tillhör du målgruppen för de kurser som ämnet erbjuder.

Ämnet naturvetenskap erbjuder kurser inom naturvetenskap och teknik på förskollärar- och grundlärarprogrammet (årskurs F-3 och 4-6) samt lärarfortbildningskurser för verksamma förskollärare och grundskollärare (F-6). Vi ger dessutom kurserna Outdoor Education in Science och Sustainable Development som är öppna även för internationella studenter. I övrigt ansvarar ämnet för kurser inom Tekniskt basår.

Nätbaserade studier

För flera av ämnets kurser ges möjlighet till nätbaserade studier från annan ort. I våra nätbaserade kurser finns möjlighet att se direktsända eller inspelade föreläsningar via dator. Seminarier sker via mötesrum på internet (kräver tillgång till dator, headset och bra internetuppkoppling). Större delen av de praktiska momenten som ingår i våra nätbaserade kurser består av laborationer och andra uppgifter som kan utföras i hemmiljön. I våra nätbaserade kurser ingår dock ofta obligatoriska dagar (två-sex heldagar beroende på kurs) som genomförs på Högskolan i Falun. Under dessa campusförlagda dagar arbetar vi med laborationer, exkursioner och andra praktiska moment som inte är lika enkla att genomföra på egen hand i hemmiljön.

Kurser

Har tillfällen öppna för anmälan

Kontaktinformation

Studieadministration

Har du frågor om din utbildning? Kontakta oss.

Studieadministration

Vägledning

Vi erbjuder studie- och karriärvägledning, både för dig som funderar på att börja studera och för dig som redan påbörjat dina studier.

Studie- och karriärvägledning
Senast granskad:
Senast granskad: