Jörgen Dimenäs

Personlig presentation av Jörgen Dimenäs

Senior professor pedagogiskt arbete
Naturvetenskap Institutionen för lärarutbildning

Mina uppgifter på högskolan berör främst forskning, undervisning och samverkan och mina forskningsområden har fokus på ämnesdidaktisk litteracitet inom naturvetenskap och arbetsintegrerad lärarutbildning. Jag undervisar i såväl grundutbildning som i magister- och forskarutbildning.

Nämnder

Ledamot i forskarutbildningsnämnden

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer